ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vevőnk, Partnerünk!

 

A Lemeztechnika Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen Tájékoztató egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblapunk látogatóira, fogyasztókra, forgalmazókra, szállítóinkra, illetőleg mindezen cégek munkavállalóira.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

·       az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;

·       az adatkezelési célok felsorolását;

·       azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelések történik;

·       mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és

·       hogyan történik a tárolásuk.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

Adatgyűjtés

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, például: az Ön munkáltatójától, toborzási szolgáltatóktól, kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől.

 
Önre vonatkozó adat:
 

a)     az Ön neve;

b)     az Ön munkaköre;

c)      cégnév;

d)     e-mail cím;

e)     az Ön telefonszáma;

f)      az ön cégének címe;

g)     az Ön neme;

h)     születési ideje;

i)       mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

j)      amennyiben belép a székhelyünkre / telephelyünkre, kamerafelvétel Önről

k)     megrendelések és korábbi megrendelések; és

l)        amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe.

 

Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról illetve termékeinkről:

a)      adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére átadjuk a terméket, illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek (beleértve az alábbiakat, megrendelési adatok, korábbi megrendelések, számlainformációk, szállítási cím, szállítási igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, számlainformációk);

b)      amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket ön ebből a célból megad a részünkre;

c)       Vevői reklamációk.

 

Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől

a)      az Ön weblapja;

b)      az ön kapcsolattartási adatai

c)       önéletrajz, pályázat és pályázati adat; és feljegyzés;

d)      szállítói átvilágítás adatai;

e)      munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levelezési cím, e-mail cím);

f)       azonosításhoz szükséges adat és cím;

g)      fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

 

Adatkezelési céljaink

Társaságunk mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

a)     üzletmenet folytonosság;

b)     folyamatos szolgáltatásnyújtás;

c)      minőségbiztosítás;

d)     személy és vagyonvédelem

e)     jogszabályoknak való megfelelés.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

·       az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld; vagy

·       az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy

·       amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége).

 

Jogos érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:

a)     üzletmenet működtetés és fejlesztés;

b)     a weblap működtetése;

c)      marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;

d)     ügyfeleink számára termék előállítása,

e)     fizetni és fizetést fogadni, a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése.

A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon. Cookie-k (sütik)

 
Egyes oldalak a weblapunkon sütiket használnak. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapunkat. A sütiket azért használjuk, hogy testre szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapunkat olyan módon, hogy megértjük az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait. Ön ezeket a sütiket böngészőjében bármikor letilthatja.
 
Személyes adat továbbítása

Az Ön adatait harmadik személlyel az alábbi esetekben oszthatjuk meg:

·       szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók,

·       amennyiben Ön fogyasztó, a kiskereskedők;

·       társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és

·       analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapunkat optimalizáljuk, illetőleg fejlesszük.

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:

o   hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;

o   amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

o   az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;

o   az adat kezelésének korlátozása;

o   az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

o   személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

o   bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy

o   tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).

Információbiztonság

Társaságunk elkötelezetten védi a személyes adatokat az elveszés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 
Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
 
Minden jog fenntartva! - © 2009